علی یزدانی

متخصص تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

ما در زمیـنه تامـیـن ایمپلـنت و تعمـیر و سـرویـس تجهـیزات دندانپزشـکی فعالیت داریـم. با تجربه ای که از دوره های مختلف ایـمـپلنت، نـمایشگـاه اکسـیدا و اسـاتید بنام این حرفـه کـسب کردیم، سعی کردیم از برندهایی استفاده کنیم که عـلاوه بر کیفیـت بالا و قیـمت مقـرون بـصـرفه، دارای پشتیبانی و دپوی مناسب باشد تا پروسـه درمان بیـمـاران عزیز به کمـترین زمان خود برســد.حـدود یک سـاله که بـرای تامین قطعات ایمـپـلـنت، با نـماینده مـتعهـد شرق کشور شـرکت دیار تجهیز همـکاری داریم.همـانطـور کـه مستحضرید شرکت دیار تجـهـیز حـدود ۲۰ سال سابقه در زمینه تامین تجـهیزات پزشــکـی داشته و از تـیم مدیریتی قوی و پشـتیبانی قابـل توجـهی برخـوردار است.نماینـده محتـرم شـرق کشـور نیز در حدود ۵ سـال بــه صـورت مـسـتمـر و مـنــظـم خدمــت رسـانـی کرده و سـابـقـه درخـشانـی در زمـینـه فـروش ایـمپـلنـت دارد. در حوزه سرویس و تعمیر تجهیزات سعی کردیم با استفاده از ابـزار پیشـرفته و متـد روز دنیا، پروسه تـعـمـیر را به حـداقل رسانده و دستـگـاه را با ضمـانـت و گـارانـتـی تـحـویـل دهیم.هـدف مـا این است که روز به روز در زمینـه خـدمت رسـانی به جـامـعه مـحترم دندانپزشـکان کـوشـاتر و مـوفـق‌تر باشـیم. خواهشمندیم ما را در این مسیر یاری نمایید.