باشگاه مشتریان

مجموعه بایوکادو

باشگاه مشتریان بایوکادو در راستای قدردانی از همراهی شما، ارائه خدمات بیشتر و جلب رضایت شما مشتریان عزیز راه‌اندازی شده است و شامل مجموعه‌ ای از خدمات متنوع و جذاب همچون :

  • ارائه تخفیفات متفاوت
  • ارسال فرم نگهداشت پیشگیرانه (PM)
  • دعوت به گردهمایی ها
  • اطلاع رسانی آفرهای خرید تجهیزات
  • و چند رویداد شگفت انگیز دیگر می باشد…

باشگاه مشتریان

مجموعه بایوکادو

باشگاه مشتریان بایوکادو در راستای قدردانی از همراهی شما، ارائه خدمات بیشتر و جلب رضایت شما مشتریان عزیز راه‌اندازی شده است و شامل مجموعه‌ ای از خدمات متنوع و جذاب همچون :

  • ارائه تخفیفات متفاوت
  • ارسال فرم نگهداشت پیشگیرانه (PM)
  • دعوت به گردهمایی ها
  • اطلاع رسانی آفرهای خرید تجهیزات
  • و چند رویداد شگفت انگیز دیگر می باشد…